Embreagem Valeo Gol G2 G3 G4 180mm/28 Estrias

R$239,90
KIT EMBREAGEM - 180MM/28 ESTRIAS PLATO/DISCO/ROLAMENTO 228244 VALEO Aplicação VOLKSWAGEN (VW) GOL G2 HATCH I 1.0 8V AT 1995 - 1996 VOLKSWAGEN (VW) GOL G2 HATCH PLUS 1.0 16V AT EA111 GASOLINA 1998 - 1999 VOLKSWAGEN (VW) GOL G2 HATCH PLUS 1.0 8V AT 1996 - 1999 VOLKSWAGEN (VW) GOL G2 HATCH PLUS 1.0 8V AT 2006 - 2010 VOLKSWAGEN (VW) GOL G2 HATCH SPECIAL 1.0 8V AT 1997 - 2005 VOLKSWAGEN (VW) GOL G2 HATCH STD 1.0 16V AT EA111 GASOLINA 1997 - 2002 VOLKSWAGEN (VW) GOL G2 HATCH STD 1.0 8V AT 1997 - 2002 VOLKSWAGEN (VW) GOL G3 HATCH CITY 1.0 8V AT 2003 - 2005 VOLKSWAGEN (VW) GOL G3 HATCH FUN 1.0 16V AT EA111 GASOLINA 2001 - 2003 VOLKSWAGEN (VW) GOL G3 HATCH HIGHWAY 1.0 16V AT EA111 GASOLINA 2001 - 2003 VOLKSWAGEN (VW) GOL G3 HATCH OURO 1.0 16V AT EA111 GASOLINA 1997 - 2002 VOLKSWAGEN (VW) GOL G3 HATCH OURO 1.0 8V AT 1997 - 2002 VOLKSWAGEN (VW) GOL G3 HATCH PLUS 1.0 16V AT EA111 GASOLINA 2000 - 2005 VOLKSWAGEN (VW) GOL G3 HATCH PLUS 1.0 8V AT 2001 - 2003 VOLKSWAGEN (VW) GOL G3 HATCH SPECIAL 1.0 8V AT 2003 - 2004 VOLKSWAGEN (VW) GOL G3 HATCH SPECIAL TOTAL FLEX 1.0 8V AT FLEX 2003 - 2004 VOLKSWAGEN (VW) GOL G3 HATCH STD 1.0 16V AT EA111 GASOLINA 2000 - 2004 VOLKSWAGEN (VW) GOL G3 HATCH STD 1.0 8V AT 2000 - 2004 VOLKSWAGEN (VW) GOL G3 HATCH TECH 1.0 8V AT 2006 - 2009 VOLKSWAGEN (VW) GOL G4 HATCH CITY 1.0 8V AT FLEX 2006 - 2013 VOLKSWAGEN (VW) GOL G4 HATCH COPA 1.0 8V AT FLEX 2006 - 2006 VOLKSWAGEN (VW) GOL G4 HATCH ECOMOTION 1.0 8V AT FLEX 2011 - 2014 VOLKSWAGEN (VW) GOL G4 HATCH PLUS 1.0 8V EA111 FLEX 2006 - 2008 VOLKSWAGEN (VW) GOL G4 HATCH POWER 1.0 16V EA111 2006 - 2008 VOLKSWAGEN (VW) GOL G4 HATCH POWER 1.0 8V EA111 FLEX 2006 - 2008 VOLKSWAGEN (VW) GOL G4 HATCH POWER 1.6 8V EA111 FLEX 2005 - 2007 VOLKSWAGEN (VW) GOL G4 HATCH STD 1.0 8V AT 2006 - 2013 VOLKSWAGEN (VW) GOL G4 HATCH TREND 1.0 8V AT FLEX 2000 - 2013 VOLKSWAGEN (VW) PARATI G2 SW STD 1.0 16V AT EA111 GASOLINA 1996 - 1999 VOLKSWAGEN (VW) PARATI G2 SW STD 1.0 8V AT 1996 - 1999 VOLKSWAGEN (VW) PARATI G3 SW CROSSOVER 1.0 16V AT EA111 GASOLINA 2003 - 2005 VOLKSWAGEN (VW) PARATI G3 SW FUN 1.0 16V AT EA111 GASOLINA 2001 - 2002 VOLKSWAGEN (VW) PARATI G3 SW PLUS 1.0 16V AT EA111 GASOLINA 2000 - 2005 VOLKSWAGEN (VW) PARATI G3 SW STD 1.0 16V AT EA111 GASOLINA 2000 - 2004 VOLKSWAGEN (VW) PARATI G3 SW STD 1.0 8V AT 2000 - 2004 VOLKSWAGEN (VW) PARATI G3 SW TOUR 1.0 16V AT EA111 GASOLINA 2002 - 2003
Compartilhar: